Xe đẩy

Xe đẩy bàn 4 bánh là công cụ vô cùng tiện lợi trong việc vận chuyển những đồ vật nặng, giảm sức lao động của con người và tăng hiệu quả làm việc

Xe đẩy bàn 4 bánh

Xe đẩy bàn 4 bánh

Xe đẩy bàn 4 bánh là công cụ vô cùng tiện lợi trong việc vận chuyển những đồ vật nặng, giảm sức lao động của con người và tăng hiệu quả làm việc....

  • 150 kg
  • 300 kg
  • 450 kg