Đau đầu nghĩ cách đưa tàu 3.000 tấn ra khỏi gầm cầu bị đâm